Právní a ekonomické zabezpečení styku se zdravotními pojišťovnami

Obsahuje

  • provedení měsíčního vyúčtování
  • předání vyúčtování na jednotlivé ZP
  • vystavení faktur na základě měsíčního vyúčtování
  • podrobná měsíční statistika výkonů, počtu ošetření pacientů, kapitace u jed. ZP atd
  • dohledání a opakovanou distribuci výkonů odmítnutých účtů neznámých pojištěnců mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami apod.
  • detailní sledování plateb od jednotlivých zdravotních pojišťoven
  • analýza regulačních srážek
  • vyřízení reklamací a korespondence týkající plateb a zdravotních výkonů v rámci pojišťovnického systému
  • předávání informací o změnách týkající se systému vykazování zdravotních výkonů
  • právní poradenství ke smlouvám se ZP

U praktických lékařů vedení seznamu kapitovaných pojištěnců, registrace nových pojišťenců na ZP.

Samozřejmě není podmínkou zabezpečovat všechny tyto služby zde uvedené. Je možné s každým lékařem a také podle odbornosti sestavit poskytnutí služeb při zabezpečení styku se ZP individuálně tzv. na míru.

Pro získání důvěryhodnosti v dané problematice a odborné erudice naší firmy, Vám můžeme sdělit, že v rámci této činnosti vedeme již několik let několik nemocnic s lůžkovou i ambulantní částí a řadu privátních lékařů.

Naše komplexní servisní činnost Vám nejen ušetří čas, ale i finanční prostředky, které můžete výhodněji zhodnotit.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat.

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 BRNO - Komín

IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
zapsána v KOS v Brně odd. C, vl. 21557

img.obrazky.czFacebook: https://cs-cz.facebook.com/ChironaxInvest/


pro objednání a informace na rehabilitaci
541 224 522, 603 117 167

zrušení termínu objednání rehabilitace
605 865 753

pro objednání na revmatologii, interna
541 224 529

sekretariát
541 224 525

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.
CARTE