Právní a ekonomické zabezpečení styku se zdravotními pojišťovnami

Obsahuje

  • provedení měsíčního vyúčtování
  • předání vyúčtování na jednotlivé ZP
  • vystavení faktur na základě měsíčního vyúčtování
  • podrobná měsíční statistika výkonů, počtu ošetření pacientů, kapitace u jed. ZP atd
  • dohledání a opakovanou distribuci výkonů odmítnutých účtů neznámých pojištěnců mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami apod.
  • detailní sledování plateb od jednotlivých zdravotních pojišťoven
  • analýza regulačních srážek
  • vyřízení reklamací a korespondence týkající plateb a zdravotních výkonů v rámci pojišťovnického systému
  • předávání informací o změnách týkající se systému vykazování zdravotních výkonů
  • právní poradenství ke smlouvám se ZP

U praktických lékařů vedení seznamu kapitovaných pojištěnců, registrace nových pojišťenců na ZP.

Samozřejmě není podmínkou zabezpečovat všechny tyto služby zde uvedené. Je možné s každým lékařem a také podle odbornosti sestavit poskytnutí služeb při zabezpečení styku se ZP individuálně tzv. na míru.

Pro získání důvěryhodnosti v dané problematice a odborné erudice naší firmy, Vám můžeme sdělit, že v rámci této činnosti vedeme již několik let několik nemocnic s lůžkovou i ambulantní částí a řadu privátních lékařů.

Naše komplexní servisní činnost Vám nejen ušetří čas, ale i finanční prostředky, které můžete výhodněji zhodnotit.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat.

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 BRNO - Komín

IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
zapsána v KOS v Brně odd. C, vl. 21557

img.obrazky.czFacebook: https://cs-cz.facebook.com/ChironaxInvest/


pro objednání a informace na rehabilitaci
541 224 522, 603 117 167

zrušení termínu objednání rehabilitace odd. A
605 865 753

zrušení termínu objednání rehabilitace odd. B
605 567 561


pro objednání na revmatologii, interna
541 224 529, 776 700 564

sekretariát
541 224 525

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.

CARTE