Ceník placených služeb

EKG - vyšetření internistou

 • 120,- Kč
 • provedení EKG křivky, základní vyhodnocení křivky, případ. porovnání EKG křivky, seznámení s výsledkem

Komplexní preventivní prohlídka

 • 1 100,- Kč
 • preventivní vyšetření klienta zahrnuje podrobné vyšetření anamnézy, kompletní klinické vyšetření, dále obsahuje náběry a zhodnocení základních laboratorních krevních testů, provedení a zhodnocení EKG a posouzení RTG plic, seznámení pacienta s výsledky vyšetření vč. doporučení k případnému dalšímu sledování, doporučení medikace, další léčby či doporučení k režimovým opatřením.

Komplexní preventivní prohlídka vč. onkolog. labor. prog. ženy:

 • 3 200,- Kč

Komplexní preventivní prohlídka vč. onkolog. labor. prog. muži:

 • 2 500,- Kč

Komplexní interní vyšetření odborným lékařem

 • 650,- Kč
 • jedná se o prvovyšetření pacienta, zahrnující zhodnocení současných obtíží pacienta a jeho kompletní anamnézu vč. případného zhodnocení dřívějších odborných nálezů. Dále vyšetření klinického stavu, provedení indikovaných laboratorních vyšetření, předběžné stanovení diagnózy a zavedení léčby vč. medikamentózní, podrobné seznámení pacienta vč. různých doporučení.

Cílené vyšetření odborným lékařem

 • 420,- Kč
 • zahrnuje zúžené interní vyšetření zaměřené cíleně na určitou diagnózu, zhodnocení laboratorních výsledků a následnou léčbu. Do tohoto vyšetření patří i předoperační vyšetření s posouzením schopnosti pacienta k operačnímu výkonu.

Kontrolní interní vyšetření odborným lékařem

 • 200,- Kč
 • interní vyšetření u pacienta s již známou diagnózou při běžné kontrole stavu bez přidružených komplikacích.

Obstřik Depomedrolem doplatek

 • 40 Kč/1 ml
 • 50 Kč/5 ml

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 BRNO - Komín

IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
zapsána v KOS v Brně odd. C, vl. 21557

img.obrazky.czFacebook: https://cs-cz.facebook.com/ChironaxInvest/


pro objednání a informace na rehabilitaci
541 224 522, 603 117 167

zrušení termínu objednání rehabilitace
605 865 753

pro objednání na revmatologii, interna
541 224 529

sekretariát
541 224 525

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.
CARTE