Ceník placených služeb

EKG - vyšetření internistou

 • 120,- Kč
 • provedení EKG křivky, základní vyhodnocení křivky, případ. porovnání EKG křivky, seznámení s výsledkem

Komplexní preventivní prohlídka

 • 1 100,- Kč
 • preventivní vyšetření klienta zahrnuje podrobné vyšetření anamnézy, kompletní klinické vyšetření, dále obsahuje náběry a zhodnocení základních laboratorních krevních testů, provedení a zhodnocení EKG a posouzení RTG plic, seznámení pacienta s výsledky vyšetření vč. doporučení k případnému dalšímu sledování, doporučení medikace, další léčby či doporučení k režimovým opatřením.

Komplexní preventivní prohlídka vč. onkolog. labor. prog. ženy:

 • 3 200,- Kč

Komplexní preventivní prohlídka vč. onkolog. labor. prog. muži:

 • 2 500,- Kč

Komplexní interní vyšetření odborným lékařem

 • 650,- Kč
 • jedná se o prvovyšetření pacienta, zahrnující zhodnocení současných obtíží pacienta a jeho kompletní anamnézu vč. případného zhodnocení dřívějších odborných nálezů. Dále vyšetření klinického stavu, provedení indikovaných laboratorních vyšetření, předběžné stanovení diagnózy a zavedení léčby vč. medikamentózní, podrobné seznámení pacienta vč. různých doporučení.

Cílené vyšetření odborným lékařem

 • 420,- Kč
 • zahrnuje zúžené interní vyšetření zaměřené cíleně na určitou diagnózu, zhodnocení laboratorních výsledků a následnou léčbu. Do tohoto vyšetření patří i předoperační vyšetření s posouzením schopnosti pacienta k operačnímu výkonu.

Kontrolní interní vyšetření odborným lékařem

 • 200,- Kč
 • interní vyšetření u pacienta s již známou diagnózou při běžné kontrole stavu bez přidružených komplikacích.

Obstřik Depomedrolem doplatek

 • 40 Kč/1 ml
 • 50 Kč/5 ml

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 BRNO - Komín

IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
zapsána v KOS v Brně odd. C, vl. 21557

img.obrazky.czFacebook: https://cs-cz.facebook.com/ChironaxInvest/


pro objednání a informace na rehabilitaci
541 224 522, 603 117 167

zrušení termínu objednání rehabilitace odd. A
605 865 753

zrušení termínu objednání rehabilitace odd. B
605 567 561


pro objednání na revmatologii, interna
541 224 529, 776 700 564

sekretariát
541 224 525

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.

CARTE