Činnost

Základními předpoklady fungování zdravotnických subjektů jsou určité hodnoty, které se dělí do oblastí:

  • koncepce zdravotní péče
  • nové medicínské technologie
  • standarty poskytované zdravotní péče
  • ekonomické efektivity, účelnosti a dostupnosti zdravotní péče
  • v neposlední řadě i medicínské etiky

Proto naše poradenská a konzultační činnost je zaměřena do uvedených oblastí v návaznosti na:

  • ekonomické změny na příjmové a výdajové stránce
  • finanční stabilita zdravotnických subjektů
  • revize rozsahu a obsahu poskytované zdravotní péče
  • provozní audity hospodaření
  • privatizace - odstátnění zdravotnických zařízení

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 BRNO - Komín

IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
zapsána v KOS v Brně odd. C, vl. 21557

img.obrazky.czFacebook: https://cs-cz.facebook.com/ChironaxInvest/


pro objednání a informace na rehabilitaci
541 224 522, 603 117 167

zrušení termínu objednání rehabilitace odd. A
605 865 753

zrušení termínu objednání rehabilitace odd. B
605 567 561


pro objednání na revmatologii, interna
541 224 529, 776 700 564

sekretariát
541 224 525

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.

CARTE