Činnost

Základními předpoklady fungování zdravotnických subjektů jsou určité hodnoty, které se dělí do oblastí:

  • koncepce zdravotní péče
  • nové medicínské technologie
  • standarty poskytované zdravotní péče
  • ekonomické efektivity, účelnosti a dostupnosti zdravotní péče
  • v neposlední řadě i medicínské etiky

Proto naše poradenská a konzultační činnost je zaměřena do uvedených oblastí v návaznosti na:

  • ekonomické změny na příjmové a výdajové stránce
  • finanční stabilita zdravotnických subjektů
  • revize rozsahu a obsahu poskytované zdravotní péče
  • provozní audity hospodaření
  • privatizace - odstátnění zdravotnických zařízení

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 BRNO - Komín

IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
zapsána v KOS v Brně odd. C, vl. 21557

img.obrazky.czFacebook: https://cs-cz.facebook.com/ChironaxInvest/


pro objednání a informace na rehabilitaci
541 224 522, 603 117 167

zrušení termínu objednání rehabilitace
605 865 753

pro objednání na revmatologii, interna
541 224 529

sekretariát
541 224 525

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.
CARTE